AİM Platforması

Vision və Mission

Vision

Mərkəzin yaradılmasında məqsəd Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsi, onun və tabeliyindəki qurumların vahid şəkildə idarə edilməsi, mərkəzin və onun tabeli qurumlarının fəaliyyətinə nəzarət edilməsi və koordinasiya olunması, ölkənin iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən fermerlərə elmi-metodik dəstəyin göstərilməsi, kənd təsərrüfatının innovativ tələblərə uyğun formalaşdırılması və regionlarda kənd təsərrüfatının innovativ inkişafı sahəsində sistemli tədbirlərin görülməsi, iqtisadi, sosial və regional siyasətin həyata keçirilməsi, şəffaflığın və çevikliyin təmin edilməsidir.

 

Mission

Mərkəzin yaradılmasında məqsəd Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsi, onun və tabeliyindəki qurumların vahid şəkildə idarə edilməsi, mərkəzin və onun tabeli qurumlarının fəaliyyətinə nəzarət edilməsi və koordinasiya olunması, ölkənin iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən fermerlərə elmi-metodik dəstəyin göstərilməsi, kənd təsərrüfatının innovativ tələblərə uyğun formalaşdırılması və regionlarda kənd təsərrüfatının innovativ inkişafı sahəsində sistemli tədbirlərin görülməsi, iqtisadi, sosial və regional siyasətin həyata keçirilməsi, şəffaflığın və çevikliyin təmin edilməsidir.