AİM Platforması

Struktur

Direktor

Direktor müavini

Direktor müavini

Baş mühasib

Layihələrin idarə olunması şöbəsi

Monitorinq və təhlil şöbəsi

Texnoloji transfer və innovasiya şöbəsi

Elmi innovasiyaların tədqiqi şöbəsi

İnzibati işlər şöbəsi