AİM Platforması

Fəaliyyətimiz

Texnologiyaların tətbiqi

Aqrar sahədə innovasiyaların tətbiqi, müasir texnologiyaların və avadanlıqların istifadəsi ilə bağlı tədbirlərin, eyni zamanda beynəlxalq və kənd..

Layihələrdə iştirak

Aqrar sahədə həyata keçirilən yerli və beynəlxalq layihələrinmonitorinqinin, ekspertizasının və qiymətləndirilməsinin aparılmasında iştirak

Məlumatların toplanması

Aqrar sahədə innovativ texnoloji maddi-texniki bazanın yaxşılaşdırılması və elektron informasiya təminatı sistemlərinin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi