Xəbərlər

“Azərbaycanın yerli və introduksiya olunmuş üzüm sortlarının ekoloji-coğrafi zonallıq xüsusiyyətlərinin tədqiqi” mövzusunda elmi tədqiqat işləri aparılıb

03.05.2021

Üzümçülük və Şərabçılıq ET İnstitutunun Aparıcı elmi işçisi, t.f.d., dosent Mövlud Hüseynov tərəfindən elmlər doktoru proqramı üzrə “Azərbaycanın yerli və introduksiya olunmuş üzüm sortlarının ekoloji-coğrafi zonallıq xüsusiyyətlərinin tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işinə dair təcrübə sahəsində elmi tədqiqat işləri aparılıb. Texniki üzüm sortlarından Bayan şirə, Rikasiteli, Xindoqni, Mədrəsə sortları üzərində tədqiqat işləri davam etdirilib. Dissertasiya mövzusu üzrə Milli Ampeloqrafik Kolleksiya Bağında ayrılmış təcrübə sahəsində mövsümə uyğun olaraq aqrotexniki tədbirlər həyata keçirilir.