Elmin təşkili və koordinasiyası şöbəsi

Mətləb Xəlilov

baş mütəxəssis

1972-ci il sentyabr ayının 8-də anadan olmuşdur.

1995-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Zoomühəndislik fakultəsini bitirmişdir.

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktorudur.