Elmin təşkili və koordinasiyası şöbəsi

Talıb Hüseynov

baş mütəxəssis

1963-cü ildə sentyabr ayının 18-də anadan olmuşdur.

1989-cu ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmişdir.

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantıdır.

2 kitab, 50 məqalə, o cümlədən 5 elmi məqalənin müəllifidir.