Elmin təşkili və koordinasiyası şöbəsi

Cavanşir Təlai

şöbə müdiri

1963-cü il may ayının 14-də anadan olmuşdur.

1987-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini, 1992-ci ildə isə Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun aspiranturasını  bitirmişdir.

1996-cı ildə dissertasiya müdafiə edərək biologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsinə, 2007-ci ildə dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

170-dən artıq elmi əsərin, 6 kitabın, 1 kataloqun müəllifidir.