Mühasibatlıq şöbəsi

Arzu Əsgərova

mütəxəssis

1989-cu ildə anadan olmuşdur.

2011-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər fakultəsini bitirmişdir.