Mühasibatlıq şöbəsi

Mahirə Qurbanova

şöbə müdiri-baş mühasib

1966-cı il  iyun ayının 15-də anadan olmuşdur.

1988-ci ildə N.Voznosenski adına Leninqrad Dövlət Maliyyə İqtisad İnstitutunun Mühasibat uçotu fakultəsini bitirmişdir.