Maliyyə və təsərrüfat şöbəsi

Akif Mirzəyev

Sürücü

1964-cü ildə anadan olmuşdur.

1989-cu ildə Bakı Politexnik Texnikumu bitirmişdir.