Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili şöbəsi

Yaqub Quliyev

şöbə müdiri

1951-ci ildə anadan olmuşdur.

1974-cü ildə Azərbaycan Pedoqoji Xarici Dillər İnstitutunun İngilis-Azəri dilləri fakultəsini, 2004-cü ildə Azərbaycan Aqrar Universitetinin Aqronomluq fakultəsini bitirmişdir.

Kənd təsərrüfatı üzrə beynəlxalq səviyyəli ekspertdir.

10 elmi məqalənin, 1 kitabın, 1 milli hesabatın həmmüəllifidir.