Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili şöbəsi

Rauf Abbasov

mütəxəssis

1971-ci il iyul ayının 28-də anadan olmuşdur. 

1993-cü ildə Krasnodar şəhər Politexnik İnstitutunun Subtropik bitkilər fakultəsini bitirmişdir.