Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili şöbəsi

Faiq Əhmədov

aparıcı mütəxəssis

1969-cu il  iyun ayının 5-də anadan olmuşdur.

1993-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Zoomühəndislik ixtisasını, 1999-cu ildə isə Təfəkkür Universitetinin Hüquqşünaslıq ixtisasını bitirmişdir.