İnnovativ layihələrin idarəedilməsi şöbəsi

Sənan Zeynalov

baş mütəxəssis

1964-cü ildə anadan olmuşdur.

1986-cı ildə Gəncə Aqrar Universitetinin Mexanikləşdirmə fakultəsini bitirmişdir.

2007-ci ildə aqrar elm üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.

26 məqalə, 1 kitabçanın müəllifidir.