Aqrar innovasiya siyasətinin təşkili şöbəsi

Bəxtiyar Məmmədov

baş mütəxəssis

1997-ci il avqust ayının 3-də anadan olmuşdur.

2018-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə fakultəsinin bakalavr pilləsini bitirmişdir.