Aqrar innovasiya siyasətinin təşkili şöbəsi

Anar Cəfərov

şöbə müdiri

1987-ci il  may ayının 24-də anadan olmuşdur.

2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında İnzibati idarəetmə fakultəsində bakalavr, 2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində magistr, 2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin doktorantura pilləsini bitirmişdir.