İstehsalın təşkili və texnoloji transfer şöbəsi

İlqar Şəkixanov

baş mütəxəssis

1964-cü ildə anadan olmuşdur.

1982-ci ildə  Qəbələ rayon KOTPM-in Tütün ustası ixtisasını, 1987-ci ildə Gəncə Aqrar Universitetinin Aqronomluq fakultəsini bitirmişdir.