İstehsalın təşkili və texnoloji transfer şöbəsi

Mürşüd Qəhrəmənov

baş mütəxəssis

1957-ci il yanvar ayının 1-də anadan olmuşdur.

1979-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi fakultəsini bitirmiş, 1987-ci ildə Ukrayna Elmi-Tədqiqat İnstitutunda texnika elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.