Aqrar tədqiqatların tətbiqi şöbəsi

Emin Nemətzadə

baş mütəxəssis

1981-ci il iyun ayının 20-də anadan olmuşdur.

2010-cu ildə Q.V.Plexanov adına Rusiya İqtisadiyyat Akademiyasının Menecment fakultəsini bitirmişdir.

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantıdır, 5 elmi məqalənin müəllifidir.