Aqrar tədqiqatların tətbiqi şöbəsi

Elşən Alıyev

baş mütəxəssis

1961-ci il yanvar ayının 8-də anadan olmuşdur.

1988-ci ildə ildə İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun Memarlıq fakultəsini bitirmişdir.