Aqrar tədqiqatların tətbiqi şöbəsi

İstehsalın təşkili və texnoloji transfer şöbəsi

Aqrar innovasiya siyasətinin təşkili şöbəsi

İnnovativ layihələrin idarəedilməsi şöbəsi

Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili şöbəsi

Beynəlxalq və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

Maliyyə və təsərrüfat şöbəsi

Mühasibatlıq şöbəsi

Elmin təşkili və koordinasiyası şöbəsi