Regional Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzləri

  • Gəncə RAEİM
  • Quba RAEİM
  • Şəki RAEİM
  • Salyan RAEİM
  • Tərtər RAİM
  • Beyləqan RAEİM
  • Lənkəran RAEİM
  • Kürdəmir RAEİM