Rəhbərlik

Fərman Kərimov

Direktor müavini

1964-cü il avqust ayının 1-də anadan olmuşdur.

1987-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Aqrokimya və Torpaqşünaslıq fakultəsini bitirmişdir. 1988-ci ildə  Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Bitki Fiziologiyası İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş, 1993-cü ildə dissertasiya işini müdafiə edərək biologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.