Rəhbərlik

Sevda Hacıyeva

Elmi katib

1989-cu ilin iyun ayının 25-də anadan olmuşdur.

2012-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinin bakalavr, 2015-ci ildə isə magistr pilləsini bitirmişdir.

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktortantıdır. 12 elmi məqalənin müəllifidir.