Kadr hazırlığı

Kadr potensialı (2020-ci il)

 

 

 

          Müəssisənin adı

Elmi işçilər

Akademiklər

Müxbir üzvlər

Elmlər doktorları

Fəlsəfə doktorlaru

 

1

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

123

-

-

6

39

2

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

87

-

-

1

18

3

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

62

-

-

5

16

4

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

36

-

-

-

6

5

Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

48

-

-

2

27

6

Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

44

-

1

2

13

7

Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

77

-

-

1

18

8

Aqromexanika Elmi-Tədqiqat İnstitutu

54

-

-

-

10

9

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

576

-

1

19

201

 

Cəmi:

1107

-

2

36

348

 

 

Doktorantura və dissertantura yolu ilə  kadr hazırlığı barədə məlumat (2020-ci il)

Müəssisənin adı

Doktoranturada təhsil alır

Doktoranturaya yeni qəbul

Doktoranturanı bitirib

Dissertasiya müdafiə olunub

Müdafiəyə hazırlanıb

O cümlədən

Dissertantlar

Elmlər doktoru

Əyani

Qiyabi

Əyani

Qiyabi

O cümlədən

Fəlsəfə doktoru

Elmlər doktoru

Fəlsəfə doktoru

Elmlər doktoru

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

-

28

-

3

1

-

-

1

-

13

-

Bitki Mühafizəsi və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

6

4

1

-

2

-

-

-

-

7

-

Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

3

1

1

-

-

-

-

2

-

8

-

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

2

8

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

-

5

1

3

2

-

-

2

-

7

6

Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

-

14

-

1

5

-

-

-

-

1

-

Aqromexanika Elmi-Tədqiqat İnstitutu

-

3

-

-

-

-

-

-

-

4

-

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

8

130

4

10

44

-

-

12

-

2

20

Cəmi:

19

193

7

17

54

-

-

20

-

43

26