Dissertasiya Şurası

Dissertasiya Şurası

2019-cu ildə Azərbaycan Respubliksının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun nəzdində FD 012-Dissertasiya Şurası yaradılmışdır.
Dissertasiya Şurasında müdafiə üçün aşağıdakı ixtisaslar üzrə dissertasiyaların qəbul edilməsinə icazə verilmişdir:

3103.01- “Ümumi əkinçilik” -aqrar elmləri sahəsi üzrə
3103.04- “Seleksiya və toxumçuluq”-aqrar elmləri sahəsi üzrə
3103.07- “Bitkiçilik” - aqrar elmləri sahəsi üzrə