Baytarlıq ETİ

Elmi əməkdaşlıq əlaqələri

Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu adları aşağıda qeyd olunan beynəlxalq təşkilatlarla sıx əlaqə saxlayır:
•FAO
•OİE
•Belarus Respublikasının S.N.Vışelesskiy adına Eksperimental Baytarlıq İnstitutu
•Litvanın Ərzaq Məhsulları Riskinin Qiymətləndirilməsi və Baytarlıq Milli İnstitutu
•Dağıstan ET Baytarlıq institutu
•Akademik K.İ.Skryabin adına Moskva Dövlət Biotexnologiya və Baytarlıq Akademiyası
•Rusiyanın Heyvan Sağlamlığının Qorunması üzrə Federal Mərkəzi (FDİ “VNİİZJ”)
•Türkiyənin Pendik (İstanbul) və Etlik (Ankara) Baytarlıq Nəzarət İnstitutları
•Ümumrusiya ET Patologiya, Farmakologiya, Terapiya institutu
•Ukrayna Respublikasının Sumı Dövlət Aqrar Universiteti
•Heyvanlar üçün Dərman Preparatların və Yemlərin Keyfiyyət və Standartlaşdırma üzrə Ümumrusiya Dövlət Milli Mərkəzi
•Ukraynanın Dövlət Baytarlıq Preparatlarına və Yem Əlavələrinə Elmi-Tədqiqat Nəzarət İnstitutu.