Tərəvəzçilik ETİ

Elmi əməkdaşlıq əlaqələri

Aqrar elm sahəsində qazanılılmış mütərəqqi təcrübə və metodların mübadiləsi çərçivəsində 2005-ci ildən Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu Dünya Tərəvəzçilik Mərkəzi (AVRDC, Tayvan), Beynəlxalq Kartofçuluq Mərkəzi (CİP, Peru) və son illər ərzində Belarus Genetika və Sitologiya İnstitutu ilə sıx əməkdaşlıq edir.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində (ABŞ, İngiltərə, Hollandiya, Avstraliya, Rusiya, Çin, Fransa, Türkiyə, İran, Hindistan, Yaponiya, Peru, Tayvan, İsrail, Almaniya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Ukrayna, Belarus və s.) yerləşən universitetlərin, elmi mərkəzlərinin, şirkətlərin və s. təşkilatların nümayəndələri Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda olmuşlar.
Eyni zamanda institutun əməkdaşları müxtəlif xarici ölkələrdə (Polşa, İsrail, Misir, Türkiyə, Rusiya, Çin, Yaponiya, Hindistan, Macarıstan, Tayvan, Cənubi Koreya və s.) keçirilən beynəlxalq konfranslarda, treninqlərdə iştirak edir, elmi təcrübə və kolleksiya materiallarının mübadiləsi sahəsində əməkdaşlıq aparırlar.